იურიდიული ცნობა

იურიდიული შეტყობინება TMG § 5-ის მიხედვით (გერმანიის ტელემედიის კანონი):

Ვებ გვერდი Artprinta.com შემოთავაზებულია
Artprinta GmbH, მიტერშტრასვეგი 23, 82064 Strasslach-Dingharting, გერმანია

ელ-ფოსტა: info@artprinta.com

სახლის ტელეფონი: + 4915118360906

დღგ-იდენტიფიკატორი:
გაყიდვების საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი §27a დამატებული ღირებულების გადასახადის კანონის მიხედვით: მომლოდინე.

ევროკავშირის კომისიის ონლაინ დავების გადაწყვეტის პლატფორმა: https://ec.europa.eu/odr

ჩვენ არც ვალდებული ვართ და არც გვინდა მონაწილეობა მივიღოთ სამომხმარებლო საარბიტრაჟო საბჭოს მიერ დავების გადაწყვეტის პროცესში.