დაბრუნება პოლიტიკის

გაუქმების უფლება

მომხმარებელს აქვს თოთხმეტი დღის გატანის უფლება.

გატანის უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი შეკვეთა ორი კვირის განმავლობაში, რათა გააუქმოთ ეს ხელშეკრულება მიზეზების გარეშე. გაუქმების ვადა არის შემდეგი თოთხმეტი დღე იმ დღიდან, როდესაც თქვენ ან მესამე პირმა, გარდა თქვენს მიერ დანიშნული გადამზიდველისა, აიღეთ ან დაისაკუთრეთ ბოლო საქონელი.

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ გაყვანის უფლებით, უნდა აცნობოთ Artprinta GmbH ი. გ., მიტერშტრასვეგი 23, 82064 Strasslach-Dingharting, გერმანია, ელ.ფოსტა: info @artprinta.com, ტელეფონი: +4915118360906 თქვენი გადაწყვეტილების გამოსვლის შესახებ ამ ხელშეკრულებიდან მკაფიო დეკლარაციის საშუალებით (მაგ. წერილი, ფაქსი ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი).

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გთხოვთ, არ გამოაგზავნოთ თქვენი შეკვეთა ჩვენს ბიზნეს მისამართზე, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს სასაწყობო შესაძლებლობები ჩვენს ბიზნეს ოფისში. ჩვენი კლიენტების მხარდაჭერა გამოგიგზავნით დაბრუნების მისამართს.

გაუქმების ვადის შესასრულებლად საკმარისია გაუქმების ვადის გასვლამდე გაგზავნოთ შეტყობინება გაუქმების უფლების განხორციელების შესახებ.

გაუქმების შედეგები

თუ თქვენ გააუქმებთ ამ კონტრაქტს, ჩვენ დაგიბრუნებთ ყველა გადასახადს, რომელიც მივიღეთ თქვენგან, მიწოდების ხარჯების ჩათვლით (გარდა დამატებითი ხარჯებისა, რომლებიც გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ თქვენ აირჩიეთ სხვა ტიპის მიწოდება, ვიდრე ჩვენ მიერ შემოთავაზებული); თქვენ ანაზღაურებთ დაუყოვნებლივ და არაუგვიანეს თოთხმეტი დღის ვადაში იმ დღიდან, როდესაც ჩვენ მივიღეთ შეტყობინება თქვენი ამ ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. ამ გადახდისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ იმავე გადახდის საშუალებას, როგორც თქვენ იყენებდით თავდაპირველ ტრანზაქციას, თუ თქვენთან სხვაგვარად არ არის პირდაპირ შეთანხმებული; არავითარ შემთხვევაში არ ჩამოგეჭრებათ ამ გადახდისთვის. ჩვენ შეიძლება უარი თქვან თანხის დაბრუნებაზე, სანამ არ მივიღებთ საქონელს უკან ან სანამ არ დაამტკიცებთ, რომ დაგიბრუნეთ საქონელი, რაც არ უნდა იყოს ადრე.

თქვენ უნდა დააბრუნოთ ან გადასცეთ საქონელი Artprinta GmbH ი. გ., მიტერშტრასვეგი 23, 82064 Strasslach-Dingharting, გერმანია, ელ.ფოსტა: info @artprinta.com, ტელეფონი: + 4915118360906 დაუყოვნებლივ და ნებისმიერ შემთხვევაში არაუგვიანეს თოთხმეტი დღისა იმ დღიდან, როცა შეგვატყობინეთ ამ ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. ვადა დაცულად ჩაითვლება, თუ საქონელს გაგზავნით თოთხმეტი დღის ვადის გასვლამდე. საქონლის გადაზიდვის პირდაპირი ხარჯები თქვენ გეკისრებათ. იმ საქონლის შემთხვევაში, რომელიც თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ჩვეულებრივ ვერ იგზავნება ფოსტით, ეს გადაგზავნის ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს ევროში. ისინი პასუხისმგებელნი იქნებიან საქონლის ღირებულების ნებისმიერ დანაკარგზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულების ასეთი დაკარგვა გამოწვეულია საქონლის დამუშავებით, რაც არ არის აუცილებელი მათი მდგომარეობის, თვისებებისა და ფუნქციის შესამოწმებლად.

გასვლის უფლება არ ვრცელდება შემდეგ კონტრაქტებზე:

 • კონტრაქტები საქონლის მიწოდებაზე, რომელიც არ არის ასაწყობი და რომლის წარმოებისთვისაც აუცილებელია მომხმარებლის ინდივიდუალური არჩევანი ან დანიშნულება, ან რომლებიც აშკარად არის მორგებული მომხმარებლის პირად საჭიროებებზე. ეს ეხება ყველა პროდუქტს, რომელსაც გთავაზობთ Artprinta.com
 • გატანის ფორმის ნიმუში

  (თუ გსურთ ხელშეკრულების გაუქმება, გთხოვთ შეავსოთ ეს ფორმა და დაგვიბრუნოთ.)

  - მიმართ: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, გერმანია, ელფოსტა: info@artprinta.com, ტელეფონი: +4915118360906

  – მე/ჩვენ (*) ვაუქმებ ჩემს/ჩვენს მიერ (*) დადებულ ხელშეკრულებას შემდეგი ნივთების შესაძენად
  საქონელი (*)/შემდეგი სერვისის მიწოდება (*)

  – შეკვეთილი (*)/მიღებულია (*)

  - მომხმარებელ(ებ)ის სახელი

  - მომხმარებელ(ებ)ის მისამართი

  - მომხმარებელ(ებ)ის ხელმოწერა (მხოლოდ ქაღალდზე გადაცემის შემთხვევაში)

  - თარიღი

  (*) წაშალეთ, როგორც გამოიყენება.

   

განსაკუთრებული შენიშვნები

თუ ამ ხელშეკრულებას სესხით აფინანსებთ და მოგვიანებით გააუქმებთ, სესხის ხელშეკრულებით აღარ ხართ ვალდებული, იმ პირობით, რომ ორივე ხელშეკრულება წარმოადგენს ეკონომიკურ ერთეულს. ეს განსაკუთრებით უნდა ვივარაუდოთ, თუ ჩვენ ასევე ვართ თქვენი კრედიტორი ან თუ თქვენი კრედიტორი იყენებს ჩვენს თანამშრომლობას დაფინანსებასთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ უკვე მივიღეთ სესხი, როდესაც გაუქმება ძალაში შევა, თქვენი გამსესხებელი შეასრულებს ჩვენს უფლებებსა და მოვალეობებს დაფინანსებული ხელშეკრულებით თქვენთან დაკავშირებით, გაუქმების ან სესხის გაცემის სამართლებრივ შედეგებთან დაკავშირებით. ეს უკანასკნელი არ გამოიყენება, თუ წინამდებარე ხელშეკრულება ეხება ფინანსური ინსტრუმენტების (მაგ. ფასიანი ქაღალდების, ვალუტის ან წარმოებულების) შეძენას.

თუ გსურთ შეძლებისდაგვარად თავიდან აიცილოთ სახელშეკრულებო ვალდებულება, ისარგებლეთ გაუქმების უფლებით და ასევე გააუქმეთ სესხის ხელშეკრულება, თუ თქვენ ასევე გაქვთ გაუქმების უფლება.


გაუქმების შეტყობინება შეიქმნა სანდო მაღაზიები იურიდიული ტექსტის შემქმნელი თანამშრომლობით უაილ ბეგერი Solmecke Rechtsanwälte.