თქვენ გაქვთ უფლება უარი თქვათ ამ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში ყოველგვარი მიზეზის დასახელების გარეშე. გატანის ვადა ამოიწურება 14 კალენდარული დღის შემდეგ იმ დღიდან, როდესაც თქვენ შეიძენთ საქონლის ფიზიკურ მფლობელობას ან მესამე პირს, გარდა გადამზიდველისა და თქვენ მიერ მითითებული, იძენს საქონელს.


უარის თქმის უფლების გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი გადაწყვეტილება ამ ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ ცალსახა განცხადებით (მაგ. წერილით გაგზავნილი ფოსტით, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით). თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საკონტაქტო ფორმა თქვენი მოთხოვნის გასაგზავნად, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. გასვლის ვადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია გამოაგზავნოთ თქვენი კომუნიკაცია გატანის უფლების გამოყენების შესახებ, სანამ გასვლამდე ამოიწურება.
შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოდელის გამოტანის ფორმა ელექტრონული ფოსტით info@artprinta.com. თუ იყენებთ ამ ვარიანტს, ჩვენ შეგატყობინებთ ასეთი თანხის მიღების დადასტურებას გამძლე საშუალებებზე (მაგ. ელექტრონული ფოსტით) დაუყოვნებლად. ჩვენ შეიძლება შევაჩეროთ ანაზღაურება მანამ, სანამ საქონელს არ მივიღებთ ან თქვენ არ მოგვაწოდებთ საქონლის უკან გაგზავნის მტკიცებულებას, რომელი იქნება ყველაზე ადრე. 

გაყვანის ეფექტი

თუ ამ კონტრაქტიდან გამოხვალთ, ჩვენ დაგიბრუნებთ გადასახდელ თანხას იმავე მეთოდით, როგორც თქვენი საწყისი გადახდა, როგორც კი მივიღებთ და შევამოწმებთ თქვენს მიერ დაბრუნებულ ნივთ(ებ)ს. ვინაიდან ჩვენი პროდუქტები იბეჭდება შეკვეთით, ჩვენ გამოვაკლებთ 10.00 ევროს დაბრუნების საფასურს დაბრუნების მთლიანი თანხიდან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამას შეიძლება დასჭირდეს 30 დღე გადაზიდვის დღიდან.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ჩვენი კლიენტების მხარდაჭერა გამოგიგზავნით დაბრუნების მისამართს. გთხოვთ, არ გამოაგზავნოთ თქვენი შეკვეთა ჩვენს ბიზნეს მისამართზე, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს სასაწყობო შესაძლებლობები ჩვენს ბიზნეს ოფისში.


თქვენ გამოგიგზავნით საქონელს იმ მისამართზე, რომელსაც ჩვენ დაგიკავშირდებით კომპანიის სახელით.Artprinta GmbH, მიუნხენი, გერმანია“, ზედმეტი შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში არაუგვიანეს 14 დღისა იმ დღიდან, როდესაც თქვენ შეგვატყობინეთ ამ ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. ვადა დაცულია, თუ საქონელს 14 დღის ვადის ამოწურვამდე გააგზავნით. ჩვენ ვიგებთ საქონლის დაბრუნების ხარჯებს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მხოლოდ საქონლის ნებისმიერი შემცირებული ღირებულებისთვის, რომელიც გამოწვეულია დამუშავების შედეგად, გარდა იმისა, რაც აუცილებელია საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დასადგენად.